Søkeskjema

Forma® scanbodies

Forma® scanbodies er høypresisjons komponenter, som benyttes til digitalt å registrere posisjon og orientering av et implantat. Forma® scanbodies er produsert i titanium, og er enkle å plassere. De er autoklaverbare, gjenbrukbare og er kompatible med nesten alle anerkjente implantatsystemer.

Raskere leveringstid

Ved å bruke digitale scanninger, istedt for konvensjonelle avtrykk, er tidsbesparende både for tannlegen og laboratoriet.  Leveringstiden forkortes med flere dager, da flere tidskrevende manuelle prosesser blir overflødige, f.eks. kan digitale avtrykk sendes og mottas på få sekunder.  

Høy presisjon

Med en digital scanner kan man oppnå en meget stor detaljeringsgrad og høy presisjon. Med en digital scanning har tannlege, mulighet for å se og vurdere kvaliteten av et avtrykk rett etter scanning. Dette sikrer høy nøyaktighet i arbeidet, og kommer både tannlegen, pasienten og laboratoriet til gode.

Pris

Forma® scanbodies koster kr./stk. 295,- ekskl. moms