Det finnes mange alternativer som støtter diagnosen din ved å vise pasienten på forhånd hvordan sluttresultatet vil se ut.

Diagnostikk

Som tannlege må du lage behandlingsplaner for mange pasienter hver dag, og du vet at en korrekt diagnose er avgjørende for et godt resultat. Tradisjonelt har diagnoseprosessen vært tidkrevende og kronglete. Heldigvis tilbyr nå Elysee Dental et utvalg av produkter og tjenester som kan effektivisere diagnostisk prosess og visualisere sluttresultatet.