Elysee Dental offers a wide range of high-quality orthodontic appliances at competitive prices. Health insurance providers often don’t fully cover orthodontic treatment costs, making cost-effective solutions crucial. Even practices with occasional orthodontic cases benefit from Elysee Dental’s expertise.

Ortodonti

Innenfor ortodonti er mulighetene nesten uendelige. Fra faste til avtagbare, funksjonelle spesialapparater for søvnapné eller snorkeproblemer. Mange forskjellige design, farger og ulike grafiske alternativer kan gjøre det ganske utfordrende for deg. Vi tilbyr deg alle tilgjengelige muligheter innen ortodonti. På denne måten kan du tilby pasienten din optimal valgfrihet.