Søkeskjema

COVID-19

Vi står nå ovenfor en ny runde med covid- 19 utbrudd, allikevel merker vi ingen nedgang i produksjon snarere tvert om.

Vi har nå erfart hvordan dette viruset har satt preg på samfunnet og på menneskers vaner og prioriteringer.

Slik vi ser det i dag, så har smittevern og hensynet rundt dette skapt en såpass stor trygghet hos både behandlere og hos deres pasienter, at vi nå kan se konturen av en viss normalitet rundt det å oppsøke tannleger på samme vis som før. Den nye normalen har kun fått en tilførsel av ekstra godt smittevern og hensyn til mennesker rundt oss.

Som et bidrag fra Elysee Dental har vi fortsatt tilgang til visirer.

Klikk her      for å bestille visir til deres kontor.

 

Nyheter