Søkeskjema

Digital arbeidsgang

Digital arbeidsgang
I årevis har Elysee Dental  investert i digitaliseringen av ​​dentalteknologi. Vi anser digitalt arbeid til å være et effektivt redskap til å levere en enda bedre kvalitet til tannleger og til pasienter.

Modern Dental Group, som er Elysee Dentals morselskap, er kjent for sitt høye teknologiske nivå, sine kvalitetsmaterialer og moderne fasiliteter. Som en del av denne gruppen, er vi med å bane veien innenfor moderne protetikk med fokus på kvalitet og inovasjon.

Eget digitalt fresesenter
Digitaliseringen strømlinjefomer våre prosesser, og vi tar i høy grad nytte av den ekspertisen, som våre produksjonssentre i USA og Hong Kong besitter. I 2015 åpnet vi dørene til vårt eget digitale fresesenter i Tyskland.

CAD/CAM
Vi produserer kroner, broer, inlays, onlays og fasader ved hjelp av både analog og digital avtrykksteknikk. Vår CAD/CAM avdeling i Kina er blandt foregangsbedriftene innen digital protetikk, og det investeres målrettet i den nyeste teknologien.

Vi benytter et bredt utvalg av scannere og software til digitalisering av avtrykk og modeller, samt til 3D-oppmodellering av fast protetikk, blant annet 3Shape, Sirona (Cerec) og iTero.

Digitale avtrykk med intra-orale 3D scannere
Fordelene med intra-orale 3D scannere er mange. Det teknologiske nivået er i dag så høyt, at alt dentalarbeid som kan produserers med et konvensjonelt avtrykk, nå også kan produseres med et digitalt avtrykk tatt med en intra-oral 3D scanner. For tannlegen er det tidsbesparende å jobbe med digitale avtrykk fremfor konvensjonelle avtrykk. Digital avtrykksteknikk åpner og muligheten for at tannlegen kan se og vurdere kvaliteten av et avtrykk rett etter scanningen.

Hurtigere levering med digitale avtrykk
Da det digitale avtrykket kan sendes digitalt til vårt laboratorium ”Modern Dental Laboratory” i Schenzen i Kina eller til vårt fresesenter i Emmerich am Rhein i Tyskland, kan våres leveringstid reduseres fra 10 arbeidsdager til 7 arbeidsdager.

Farveprøver med intra-orale 3D scannere
Intra-orale D3 scannere kan også benyttes til at ta fargeprøver. Her kan man oppnå en meget deltajert informasjon om f. eks. fargen, tannens translucens og overflatestrukturen/karakteristika. Samtidig unngår man forstyrrelser som f. eks. belysning, bakgrunnsrefleksjoner og personlig preferanser som man typisk opplever når man tar fargeprøve på konvensjonelt vis.

  • Mottar alle typer digitale avtrykk
  • CAD/CAM
  • Eget fresesenter
  • 3D scanning