Søkeskjema

 

Et bilde sier mer enn 1.000 ord, derfor ønsker vi digitale foto velkommen i vår kommunikasjon ved bestillinger. Med digitale foto som referanse kan vi se viktige detaljer som fargedetaljer og karakteristika ved tannen/tennene, pasientens smil og ansiktsform samt i forhold til plassering av tannen, tannstillingen, occlusjon og spesifikke karakteristika ved tannen som kan være utfordrende å beskrive med ord.

Digitale foto vedrørende en bestilling kan sendes til scandata@elysee-dental.no. Det er meget viktigt å merke e-mailen med tannlegens navn og ordre nummer. Noter også på ordreseddelen at foto sendes per e-mail.