Søkeskjema

Webinar for våre kunder

Nå kan du snart bli kurset av oss hjemme på di egen pc

Den 05.04 klokken 19.30 vil vi arrangere Webinar for våre kunder. Tema vil bli Digital avtrykkstagning og muligheter i forhold til det. Vi kommer til å arrangere webinarer kontinuerlig, det vil si ca. 1 gang pr. måned. Webinarene tar for seg aktuelle tema knyttet opp til våre produkter.

I Elysee Dental kjeden er vi så heldige å ha egne dyktige kursholdere. Patrick Oosterwijk er en av dem. Det er Patrick som fortrinnsvis vil holde våre webinarer utover vår og høst. Du kan delta ved å se webinaret hjemme fra din egen PC etter arbeidstid. Som kunde av oss vil du motta invitasjon via e-post. Du melder deg på, og mottar en e-post der det vil ligge en link og et passord. Du klikker deg inn på linken og legger inn passordet og entrer så Webinaret.
Webinaret går direkte, og det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholder underveis via chat.

Mer detlajert informasjon om kurset vil komme både i uke 11, både som Nyhetsbrev og på vår FB side.

Sett av datoen!