Søkeskjema

STUDIEREISE TIL HONG KONG OG SCHENZHEN

World Dental Forum, faglig påfyll og kulturopplevelse. Sett av datoen 12.-19. oktober 2019 i kalenderen nå!

World Dental Forum vil denne gangen arrangeres i Schenzhen.

Om kurset

Under World Dental Forum vil foredragsholdere fra hele verden presentere høyst aktuelle tema innen tannlegefaget. Konferansen vil bli etterfulgt av et besøk til Modern Dental Lab’s produksjon i Schenzhen, en opplevelse i seg selv. Avslutningsvis vil vi delta på nettverksaktiviteter i Hong Kong.

Sted

Schenzhen og Hong Kong

Undervisning

Internasjonale forelesere