Søkeskjema

Om Stiftelsen
The Modern Dental Care Foundation er et initiativ fra Modern Dental Group Europe. Stiftelsen ble først lansert i Nederland. Fondets mål er å levere bidrag til Stiftelsen fra alle avdelinger/land som er representert  i Modern Dental Group i Europa, slik at de kan realisere flere oppdrag med tannfaglig helsepersonell hvert år. Vi ser frem til å virkelig kunne bidra med noe innen det dentale utviklingen verden over.

 

Mål

Modern Dental Care Foundation har et mål: Å bidra til styrking av forebyggende, medisinsk og tannteknisk behandling, i første omgang i Madagaskar, etterhvert i andre land hvor det er behov for slik støtte.

Støtten til et samarbeid mellom organisasjoner og aktiviteter kan være i form av av tilskudd / donasjoner, eller i form av en sosial investering dvs. dugnadsarbeid fra helsefaglig personell.

 

Prosjekter
Prosjekter skal vurderes med ovennevnte mål som veiledende kriterier. Prosjektene kan strekke seg over en lengre tidsperiode og vil derfor ofte ha en betydelig karakter. Det kan og være mindre kortvarig engangsprosjekter. Det er ingen grense for hvor mange ganger en organisasjon kan søke om midler til et prosjekt. Prosjektene kan bli besøkt av medlemmer av administrasjonen for å bedre kunne få et forhold  situasjonen, fremgangsmåten, suksesskriterier og for å forstå utfordringene i et prosjekt.