Søkeskjema

Om prosjektet

The Modern Dental Care Foundation fokuserer nå først på å gjøre tannbehandling tilgjengelig for den fattigste delen av Madagaskars befolkning. Modern Dental Group har etablert et tannetkniker laboratorie I Mauritius. Laboratoriet har nå 250 ansatte som gjennom dette får muligheten til bedre levevillkår.

Fordi Madagaskar er en av de fattigste landene i verden er det i dag kun en liten prosentdel av befolkningen som vi kan klare å hjelpe.  Med Modern Dental Foundation kan vi gjøre det mulig å hjelpe en større del av befolkningen med tannbehandling og forebygging av tannbehandling.  Vi vil og ha fokus på å lære barn hvordan de skal pusse tenner på en korrekt måte for å forebygge tannskader senere I livet. The Modern Dental Care Foundation vil sende ned grupper av dentalt helse personell fra ulike land I Europa. På en slik måte kan vi regelmessig tilby behandling/ forebygging og på en strukturert måte løse problemer, og med dette bety noe for befolkningen.