Søkeskjema

Finasiering

Modern Dental Care Foundation har ikke som oppgave å skaffe finansiering til prosjekter. Finansiering aksepteres som gave/ donasjon og som bidrag til prosjekter i form av dugnadsarbeid.

 

Utgifter
I begynnelsen vil alle donasjoner bli brukt til å støtte Stiftelsen for moderne tannbehandling.
For flerårige prosjekter kan beløp reserveres delprosjekt prosjekt i en tidsperiode.

 

Forvaltning av midler
Stiftelsen for moderne tannbehandling beholder ikke mer midler enn det som er rimelig nødvendig for kontinuiteten i stiftelsens aktiviteter.

 

Finansielt bilde
Regnskapet utstedes en gang i året, i samsvar med vedtektene, innen de siste 6 månedene etter regnskapsårets slutt. Utkastene utarbeidet i prinsipp samsvar med retningslinje 640 av rådet for den årlige rapporten for organisasjoner uten fortjenestes motiver. Regnskapet er godkjent og fastsatt gjennom administrasjonen.

 

Betaling og utgifter
Administrasjonen av Modern Dental Care Foundation mottar ikke noen kompensasjon for funksjonen som administrasjon av stiftelsen. En kompensasjon for utgifter og ferie lønn er mulig